Čo je KamžeKam?

KamžeKam je komplexný materiál, v ktorom sa od jednej oblasti plynulo prechádza k ďalšej, čím sa rozvíjajú zručnosti v širokej škále tak, spolu fungujú aj v bežnom živote. Program smeruje k tomu, aby deti prirodzene prepájali všetko, čo vidia, zažijú, vyskúšajú.

KamžeKam je o objavovaní, hľadaní, aktivite, pretože sme presvedčení, že toto je jediná cesta, ako získať dlhodobé poznatky, rozvíjať zručnosti pre budúcnosť a budovať si vzťah k miestu, z ktorého pochádzame alebo na ktorom žijeme. Povzbudzuje k tvorivosti, kritickému mysleniu, práci so zdrojmi, riešeniu problémov a k aktívnemu prístupu k životu.

Čo tvorí KamžeKam?

Každý mesiac získate celú sadu aktivít a k nej príručku ako s KamžeKam pracovať. Okrem toho, počas celého mesiaca aj podporu v súkromnej skupine na Facebooku.

Každá sada aktivít obsahuje aj tipy na knihy, dokumenty, filmy či webstránky, ktoré môžu tému rozšíriť či obohatiť. Súčasťou celomesačnej témy je aj blogový príspevok s nápadmi na to, ako s KamžeKam stráviť plnohodnotný čas.

Súčasťou projektu KamžeKam sú aj aktivity venované iným témam s rôznych oblastí a materiály k práci s knihami – beletriou, pretože nás baví vidieť za príbeh, pracovať s ním ako so zdrojom informácii a základom pre zážitok a prežívanie.